• Spectaculaire daling overuren politie

  In 2008 moest de politiezone Lowazone 2 597 overuren uitbetalen. Dit kwam neer op een personeelskost van ongeveer 3,5 voltijdse inspecteurs.

  Dit jaar zijn er tot nu toe 46 overuren.

  Op mijn vraag of dan de preventieve acties niet in het gedrang komen, antwoordde de korpschef het volgende: "Elke dienst krijgt een aantal uren om zulke acties te kunnen uitvoeren. Er werd bv. afgelopen week gecontroleerd rond valavond als preventie tegen diefstallen."

  Het hele politieteam verdient een proficiat voor hun inspanningen: want minder overuren, voelt iedereen in hun portefeuille.

 • Controles politie

  De politie kondigt volgende controles aan in december

  Zaterdag 05 december van 22.00 tot 06.00 uur

  Donderdag 10 december van 14.00 tot 22.00 uur

  In Zomergem zal gedurende die maand gecontroleerd worden in de Azaleastraat, Grote Steenweg, het Motje, de Durmstraat en de Lt. Dobbelaerestraat.

  U bent gewaarschuwd!

 • Rapport

  Dinsdag is het zover: de burgemeesters van Vlaanderen krijgen hun rapport. Het Nieuwsblad hield een enquête bij de Zomergemse inwoners. Daarin vroegen ze welke burgemeester ze willen, wat ze van de huidige burgemeester vinden en legden ze stellingen over het gevoerde beleid voor. Dinsdag verschijnen de resultaten in de krant Het Nieuwsblad. Spannend...

 • Opvolging werken Ronsele

  In het begin van de week was er wateroverlast in Daalmen ter hoogte van de bakkerij. Enkele mensen vroegen me hoe dit kon gebeuren. Er waren nog maar werken tegen overstromingen uitgevoerd de maand er voor.

  Ik kreeg vandaag al een antwoord:

  De oorzaak was het zo goed als volledig verstopt zitten van de bestaande straatkolk aldaar (aan die kant van de weg zijn alle bestaande straatkolken en de bestaande weggoot samen met het voetpad behouden vermits die niet weg moesten om de nieuwe collector aan te leggen) waardoor de afloop gestremd zat, de straatkolk is ondertussen uitgekuist waardoor de afloop weer mogelijk is.

  Er ontbrak ook een bord "Ronsele" om de wegomlegging aan de Hoekstraat-Ronselestraat aan te duiden. Dit komt er.

  En het moet gezegd: deze keer kreeg ik snel informatie: waarvoor dank!

 • Fasering werken Ronsele

  De fasering van de werken in Ronsele werden gewijzigd. Bij gebrek aan informatie (er stond geen letter over de werken in het recente informatieblad!), geef ik jullie deze informatie:

  Kleitstraat: van half oktober '09 tot eind januari 2010

  B.H. Rijckaertstraat tot Ronselekouter: van november 2009 tot eind maart 2010

  Ronselekouter: van april tot mei 2010

  B.H. Rijckaertstraat (tussen Ronselekouter en Kerkplein): van juni tot eind juli 2010

  Kerkplein: augustus tot eind september 2010

  Ronselestraat: oktober tot eind december 2010

  (O.v. van de weeromstandigheden)

 • 11 diefstallen

  De afgelopen week waren er maar liefst elf inbraken in handelszaken of woningen binnen onze politiezone Lowazone. Enerzijds kunnen we preventief werken door licht aan te laten als het donker is en we weg van huis zijn, onmiddellijk de politie te verwittigen bij verdachte toestanden, te investeren in inbraakpreventie (kan je in je belastingen inbrengen...).

  Elk gemeentebestuur moet ook zijn of haar verantwoordelijkheid opnemen: het kan bijvoorbeeld niet dat straatlichten wekenlang niet werken. Dit moet onmiddellijk doorgegeven en opgelost worden. Mensen moeten ook via het informatieblad geïnformeerd worden, de BIN's (buurtinformatienetwerken) moeten ondersteund worden... 

  Anderzijds hoop ik ook dat de politie dit prioritair kan aanpakken door bv. preventieve controles bij valavond,

 • Radio 2 en de Zomergemse banken

  In de Raadkamer van Radio 2 boog men over het voorstel om banken in Zomergem aan te kopen voor 300 euro.

  Herbeluisteren?

  http://www.radio2.be/detailpagina.cfm?id=20917&programma=deraadkamer