• Uitleenposten mogen niet sluiten

  CD&V raadslid Hilde De Graeve behandelde woensdag een bijkomend punt. CD&V is tegen het sluiten van de filialen van de bibliotheek in Beke en in Oostwinkel tijdens de hele grote vakantie. Als men dit doet, zal men op lange termijn deze twee filialen volledig mogen sluiten: men maakt het de mensen gewoon om naar andere bibs uit te wijken. Ook de andere gemeenten doen dit niet. Na de tussenkomst van Hilde besliste men om de uitleenposten in Beke en Oostwinkel één keer in de maanden juli en augustus open te houden.

  SLUITING UITLEENPOSTEN TIJDENS ZOMERVAKANTIE

  Lovendegem:      bib-punten zijn zeker al open tot 10 juli (site reikt nog niet verder)

  Evergem: sluiten niet tijdens vakantie, ook niet de uitleenposten

  Maldegem, Aalter, St.Laureins, Kaprijke, Assenede: behalve de 14 dagen dat iedereen sluit, wordt er niet gesloten, ook de uitleenposten niet !

   

  Ook in Zomergem was het tot 2008 de gewoonte dat de bib. én de uitleenposten gedurende de zomervakantie 14 dagen gesloten waren, zij het niet steeds dezelfde weken. Er werd bv. rekening gehouden met plaatselijke kermis.

   

 • Kostprijs werken Ronsele

  Aclagro zal de wegen- en rioleringswerken in Ronsele en het afkoppelen van de bron Kleitstraat en de waterloop Daalmstraat uitvoeren. Dit zal de gemeente 1 251 582,76 euro (inclusief BTW) kosten.

 • Sluikstorten

  Jammer g e n o e g v i n d e n we rond de openbare glascontainers steeds meer afval terug. Deze sluikstorten zijn een doorn in het oog van iedere plichtsbewuste inwoner én zijn een aantrekplaats voor allerlei ongedierte. Aan omwonenden en voorbijgangers die zien dat gebruikers allerlei afval achterlaten, wordt gevraagd dit te melden aan de gemeentelijke milieudienst die de politie op de hoogte brengt. Meer info bij de gemeentelijke dienst milieu, gemeentehuis, 09 370 75 75, milieu@zomergem.be.

 • Vuilnisbakken

  Zomergem koopt 18 vuilnisbakken voor aan de bushaltes. Dit zal 2.146,50 euro kosten.  

 • Scheve zeven tien jaar

  De Scheve Zeven bestaat 10 jaar!

  En dat gaan we vieren het komende weekend!

   

  Met op   vrijdag 1 mei de traditionele VLAAMSE AVOND,

  Zaterdag 2 mei : de ongelooflijke super soulband LES BLUE MEN’S FIELD

  Zondag 3 mei : in de namiddag KINDERFUIF, en ’s avonds HUMOR AVOND

   

   

 • Eerste nationale

  In het minivoetbal mochten de Kampioenen een groot feest bouwen. Ze stoten door naar eerst nationale. Franky en zijn groep werkten hier twintig jaar keihard voor. Na hun 2-6 overwinning tegen Sint-Gillis-Waas knalden de champagnekurken. Proficiat!

 • Agenda gemeenteraad

  De volgende gemeenteraad vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Zomergem op woensdag 29 april 2009 om 20.00 uur.

  Openbare zitting

  1.    Politiezone LoWaZoNe: kennisname besluit van 26 maart 2009 van de Minister van Binnenlandse Zaken houdende niet aanvaarding beroep ingediend door de gemeenteraad van 11 februari 2009 tegen het besluit van de gouverneur van Oost-Vlaanderen van 16 januari 2009 tot niet-goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van Zomergem van 11 december 2008 houdende de vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone LoWaZoNe.


  2.    Retributie op de verkoop van restafvalzakken voor het ophalen van huisvuil: vaststelling.


  3.    Retributie op de verkoop van zakken voor PMD-afval: vaststelling.


  4.    Kerkfabriek Sint-Martinus Zomergem - jaarrekening 2008: advies.


  5.    Kerkfabriek Sint-Maurus Beke - jaarrekening 2008: advies.


  6.    Kerkfabriek Sint-Gangulfus Ronsele  - jaarrekening 2008: advies.


  7.    Kerkfabriek Sint Jans Onthoofding Oostwinkel - jaarrekening 2008: advies.


  8.    TMVW: goedkeuring statutenwijziging.


  9.    Reglement organisatie markten: goedkeuring.


  10.  Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M.) - algemene vergadering van 10 juni 2009: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid verslag directiecomité over de werking van de intercommunale en jaarrekening 2008.


  11.  Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (IVM): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 10 juni 2009.


  12.  Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) - algemene vergadering van 22 juni 2009: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid jaarrekening 2008, gecoördineerd beheer EGPF en ECS participatie en nieuwe strategische participatie groene stroomproductie.


  13.  Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 22 juni 2009.


  14.  Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling (Veneco²) -algemene vergadering van 23 juni 2009: standpunt gemeente omtrent agenda inzonderheid jaarverslag 2008, balans en resultatenrekening.


  15.  Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling (Veneco²): aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 23 juni 2009.