• Peter is niet meer...

  In huiselijke kring ontslapen na een oneerlijke strijd Peter "Tim" De Telder, artiest in hart en nieren met een hart voor vrijwilligerswerk. Zo maakt de toneelbond Kunst Veredelt op een originele manier reclame voor hun paastoneel. Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april is er telkens een voorstelling in de feestzaal van de school, Dreef 47, Zomergem (start om 20 uur).

   

 • Geld en cultuur...

  De gemeente Zomergem ging op zoek naar gedichten om in Zomergem te plaatsen. Het schepencollege deed een oproep om gedichten in te sturen. De jury weerhield één gedicht dat als kwalitatief voldoende werd beschouwd om op een paneel te plaatsen. Dit gedicht zou aan de begraafplaats in Oostwinkel komen. Maar aangezien het gedicht wat langer is, zou dit meer kosten om op een paneel tentoon te stellen. Het schepencollege wil niet meer betalen en zal nu aan de dichteres een korter gedicht vragen, zodat het minder kost om af te drukken. Kunst en geld vallen niet altijd met elkaar te rijmen. Het is alsof je een schilderij bestelt bij een kunstenaar en vraagt: je mag schilderen wat je wil, maar er mag maar vijf liter verf in kruipen. Voor de rest krijg je de volle vrijheid... Men volgt de jury niet. Ter info: Comeet geeft € 3 000 subsidies voor dit project.

 • Wegverzakking voor de rechter

  Op 14 januari 2003 was er een eerste wegverzakking rond de kerk van Zomergem. Het schepencollege spande een (dure) rechtszaak aan tegen de architecten. De totale schade werd begroot op € 24 556,84. De aansprakelijkheid voor de schade werd in twee verdeeld tussen de architecten (foute concept) en de gemeente (gebrek aan onderhoud en door de grote hoeveelheid smeltwater afkomstig van de ijspiste). Het hof van beroep heeft begin maart nu een tussenarrest geveld. het ziet er naar uit dat het nog lang zal duren voor er een uitspraak komt. De verdere pleidooien zullen plaatsvinden op 14 januari 2011! Dit is acht jaar na de feiten! De bijkomende informatie moet binnen zijn voor 15 april 2009. De rechtsgang gaat niet altijd vlug...

   

 • Te koop: brandweermateriaal

  Na de levering van de halfzware autopomp eind deze maand zal de afgedankte halfzware autopomp zijnde een Bedford type EPRIMU, eerste maal gebruikt 1971 met kilometerstand 60.000 km, te koop worden gesteld.

   

  Na de levering van de halfzware autopomp eind deze maand zal de reeds eerder afgedankte HZAP van het zelfde type als de Bedford (enkel nog gebruikt voor wisselstukken) te koop worden gesteld.

 • Bib en Triangel kunnen samenwerken

  Het schepencollege sloot met de Triangel uit Lovendegem een overeenkomst af. Deze overeenkomst schept een kader waarbinnen de dienst Begeleid Werken, hier DVC De Triangel, Lovendegem en de werkpost, hier de bibliotheek, zich samen engageren om een concrete invulling te geven aan de doelstelling van Begeleid Werken.

 • Dagorde gemeenteraad 1 april

  1.    Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: goedkeuring.


  2.    Gemeentefinanciën - budget 2009 - tabel niet-verplichte uitgaven: aanvulling.


  3.    Aanleg glasvezelnetwerk tussen het gemeentehuis en de verschillende buitendiensten: goedkeuring ontwerp, raming en bijzonder bestek - wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden.


  4.    Noordzuidbeleid: principiële beslissing tot oprichting samenwerkingsverband met de gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele.


  5.    Patrimonium - grondverwervingen noodzakelijk voor de realisatie van het fietspad Stoktevijver: goedkeuring verkoopbeloftes en beslissing tot gerechtelijke onteigening voor de percelen waarvoor geen akkoord werd bereikt.


  6.    Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité (RESOC) Meetjesland, Leiestreek en Schelde: goedkeuring Streekpact.


  7.    Gemeenschappelijke Sociale Dienst: goedkeuring uittreding GSD bij de RSSPPO en toetreding GSD Lokale Besturen in Vlaanderen.

 • Stofhinder

  De parking aan Den Boer is terug afgesloten met hekkens en de vermelding "afgesloten wegens stofhinder". Met alle gevolgen van dien: parkeerproblemen in de ruime omgeving. We hopen dat het schepencollege vlug werk maakt van de aanleg van de parkings. Het is nu al terug een aantal dagen goed aan het regenen. Zijn deze borden nu nog nodig? Moet de parking nu afgesloten worden?