• 75 000 x dank

  Sinds 30 maart 2007 krijg je hier bijna dagelijks een bericht over Zomergem, de politieke actualiteit of een tip voor de  vrije tijd. Zo houd ik jullie op de hoogte over wat er reilt en zeilt in de gemeente Zomergem. Vandaag zal de teller op 75 000 bezoekers afklokken. Bedankt voor jullie volgehouden aandacht. Als je zin hebt, mag je je reacties doorsturen: wat vind je goed? Wat mis je soms? Welke rubriek zou er bij moeten komen? Veel leesgenot! TV, is er voor iedereen!

 • Krijgt Hendrik Claeys een kunstwerk in Zomergem?

  Resoc vroeg of onze gemeente wenst samen te werken rond de uitbouw van de Meetjeslandse kunst- en poëzieroute. Zij zijn bereid om onze gemeente te helpen om een mogelijk kunstwerk in openbare ruimte te realiseren rond het thema taal, waarbij de figuur van Hendrik Claeys wordt voorgesteld. Het college zal dit voor advies voorleggen aan de cultuurraad en Kris Mattheeuws. Wordt vervolgd...

  Wie is Hendrik Claeys? (bron: wikipedia)

  Hendrik Claeys (Zomergem, 1838 - Sint-Niklaas, 1910) was een priester-leraar aan het Klein-Seminarie in Sint-Niklaas

  Leven

  Hendrik Claeys was afkomstig uit Zomergem. Hij was leraar in de Pöesis. Karel Lodewijk Ledeganck was tijdens de kinderjaren van Claeys vrederechter in Zomergem en een vriend des huizes; hij heeft waarschijnlijk mee de belangstelling van Claeys voor poëzie en letterkunde gevoed.

  Op veertienjarige leeftijd behaalde Claeys een prijs in een door Tael- en Broedermin te Gent uitgeschreven wedstrijd en Prudens Van Duyse voorspelde hem toen een grote dichterlijke loopbaan.

  Claeys ontpopte zich later tot een gevierd redenaar die zich zeker met Hugo Verriest kon meten op dit gebied.

  Hij sprak de lijkredes uit voor Hendrik Conscience en voor Guido Gezelle.

  Als overtuigd Gezelliaan dweepte hij met Gezelles poëzie. Hij las ze dikwijls voor in de klas.

  Vlaamse Beweging

  Hij was een van de spilfiguren bij de oprichting van de Davidsfondsafdeling in Sint-Niklaas, die op 25 februari 1875 als derde plaatselijke afdeling ging werken, na Heist-op-den-Berg en Gent, vrij vlug na de stichting te Leuven. Hij had heel wat relaties met de notabelen en bourgeoisie van Sint-Niklaas. Zo kon hij er een aantal toe bewegen toe te treden tot het afdelingsbestuur. Hij kon superior Stillemans overhalen ondervoorzitter te worden van de nieuwe afdeling. Ook na zijn wijding tot bisschop van Gent bleef Stillemans die functie waarnemen. Claeys was secretaris van de afdeling en kon in het stichtingsjaar al 103 leden inschrijven.

  In het kleinseminarie van Sint-Niklaas steunde hij als Vlaamsgezind priester-leraar mee de plaats van het Nederlands in de lessen en de Vlaamse studentenwerking.

   

 • Bomen kappen

  De provincie zal 102 populieren langs beide zijden van de Rostyneweg vellen. De bomen hebben kaprijpe afmetingen, 90% heeft een omtrek van meer dan 150 cm. De laatste jaren werd vastgesteld dat de populieren relatief veel dode takken bezitten, waarvan er af en toe naar beneden vallen. De Rostyneweg wordt vaak gebruikt door fietsende bezoekers van het domein Het Leen. Het schepencollege vraagt een heraanplanting met minstens evenveel hoogstammen van es ten laatste tijdens het plantseizoen volgend op de velling. De plantafstand dient voldoende ruim te zijn, minimum 8m. De wortels moeten worden verwijderd.

 • Project ervaringsgericht leren

  In Zomergem verblijven er een aantal vrouwen in het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen. De kinderopvang werkt samen met het OCMW een project uit rond "ervaringsgericht leren". De vrouwen zullen in de kinderopvang leren werken met kinderen. Men wil hierdoor een betere integratie en een betere tijdsbesteding tijdens hun verblijf.

 • Website Zomergem valt terug...

 • Niet sproeien

  CD&V Zomergem waarschuwde het schepencollege dat het nieuwe milieupark veel onderhoud zal vragen. In het totaal moet er zo'n 1 750 m² bosgoed, coniferen en hagen gewied worden. Er mogen geen pesticiden worden gebruikt. Men stelde nu een proces-verbaal op omdat de firma bij een onderhoudsbeurt vorige maand toch sproeide

 • Werken: Rijvers

  Donderdag 24 september start de firma De Vriese nv met het vernieuwen van de asfaltlaag in een deel van Rijvers (het gaat over het eerste deel komende vanuit de Kerkstraat, exclusief aansluiting met Kerkstraat zelf).  In totaal wordt zo’n 3 000 m² aangepakt.  De aannemer zorgt voor de nodige signalisatie en heeft ondertussen ook de aangelanden verwittigd.  Bedoeling is op donderdag te fresen, vrijdag volgen dan de feitelijke asfaltwerken. Tijdens de werken zal Rijvers niet bereikbaar zijn.