• Komkommer: over chocolade en ander lekkers...

  komkommerDe Dreef krijgt een grondige verandering. Meer en meer winkels worden omgebouwd tot woningen. Daardoor verdwijnt stilletjes de middenstand in onze belangrijkste winkelstraat. De GB is nu al enkele maanden dicht. Op de plaats van de natuurwinkel bouwt men nu appartementen, de pralinenwinkel Leonidas gaat vandaag dicht en verhuist naar Gent. Ook daar in de Dreef komen mensen in de winkel wonen. Enkele maanden terug verdween de sportwinkel en werd... een woning. En binnen enkele weken stopt ook de kledingszaak in de Dreef. Vier winkels die stilletjes verdwijnen in een paar maanden tijd. Het wordt tijd dat het schepencollege een handelsplan opstelt om de middenstand te ondersteunen. We pleitten hiervoor al in vorige gemeenteraden. Het verdwijnen van een ijspiste, bebloeming... was een afbouw van ondersteunende maatregelen. Jammer dat het college dan ook nog steeds weigert om een project rond plattelandspromotie weigert in te dienen. € 20 000 liggen bij de Vlaamse overheid te wachten, maar men hapt niet toe!

 • Dekenijstraat...

  Maandag komt de commissie mobiliteit samen rond het invoeren van eenrichtingsverkeer en kort parkeren. Unizo is vragende partij om in de straten rond de Dekenijstraat éénrichtingsvraag in te voeren. Nu rijden er soms auto's over het voetpad doordat er tweerichtingsverkeer is en doordat er auto's langs één zijde geparkeerd staan. Het vervoer zou zo meer door de winkelstraat de Dreef worden gestuurd. CD&V vindt dat men niet over één nacht ijs mag gaan: de schoolgaande jeugd moet veilig naar school kunnen, de middenstand moet alle kansen krijgen, maar ook de inwoners moeten gehoord worden. CD&V is ook voor een algemene studie: men mag er niet voor zorgen dat men door het invoeren van eenrichtingsverkeer bepaalde straten overbelast geraken. Heel veel jaren geleden heeft men al eens eenrichtingsverkeer ingevoerd, maar men is daar toen op teruggekeerd.

  Het tweede zware punt maandag is het terug invoeren van de blauwe zone en het invoeren van kortparkeren. Dit moet ook met niet alleen de middenstand, maar ook met de inwoners besproken worden.

  Bij beide dossiers pleiten we voor een proefperiode als men iets verandert.

 • Komkommertijd: zie ginds komt de bisschop...

  Vanaf vandaag is de grote vakantie ingezet. Het "grote" nieuws uit Zomergem zal wat stil vallen. Daarom trakteer ik jullie net zoals vorig jaar op komkommers: een portie kleine nieuwtjes met af en toe een tip-voor-trip.

  komkommer Vanavond zakt de bisschop af naar Beke. Hij herdenkt er het 75 jarig bestaan van de parochiekerk van Beke. Daarna worden de eerste boeken over deze kerk uitgedeeld in de parochiezaal.

 • De koning zorgt voor mogelijke vertraging...

  De vakantie van de koning zou ook voor een stuk de aanstelling van onze nieuwe korpschef kunnen bepalen. Naar gelang dat de koning nog de benoeming kan tekenen voor zijn vakantie varieert dit van 1 augustus tot 1 september. Johan Geeraert van de politiezone Westkust wordt dan de nieuwe chef (De Panne, Koksijde en Nieuwpoort).

 • Met belgerinkel

  Met 626 deelnemende kinderen wordt de actie ‘met belgerinkel naar school’ opnieuw afgesloten met een record. Meer dan de helft (384) van hen reed bovendien 15 keer of meer met de fiets naar school.  Een zeer mooi cijfer. De klas die het hoogste gemiddelde haalde is dit jaar het zesde leerjaar C van de Sint-Martinusschool.  Een dikke proficiat voor de 21 kinderen die samen een gemiddelde van 18,14 op 20 dagen haalden. Zij mogen eind volgende week nog een mooie fietshelm verwachten. De andere kinderen die de limiet van 15 ritten haalden, krijgen eerstdaags een Levenslijn-slapwrap. Het gemeentebestuur en Zelfstandig Ondernemend Zomergem wil de kinderen, leerkrachten en directie nog eens danken voor de medewerking.  Op naar een veilige zomervakantie!

 • De wind van voren...

  Vandaag lees je in het Laatste Nieuws een interessant artikel over windmolens. Zo zouden er drie komen langs het Schipdonkkanaal in Zomergem. Ik denk dat we eerst alles moeten inzetten op het verminderen van energiegebruik (zo lanceerden we al meermaals het idee van klimaatwijken: buurten die elkaar uitdagen om bv. 8% minder energie te verbruiken gedurende een bepaalde periode. De mensen worden geholpen door een expert.

  Daarna moet er oog zijn voor groene energie. Vraag is of zonnepanelen niet effectiever zijn dan windmolens. We vragen aan het schepencollege dat ze de buurt hier bij betrekt. Niemand is tot op vandaag op de hoogte waar het schepencollege de windmolens precies wilt. Het wordt tijd dat er meer informatie komt!

  Uittreksel uit het Laatste Nieuws:

  Het Streekplatform+ Meetjesland heeft samen met de 12 gemeenten de plaatsen bepaald waar de komende vijf jaar nieuwe, grote windmolens mogen komen. Op de grens van Maldegem met Eeklo, Zomergem, Evergem en Assenede zou er in totaal plaats zijn voor maar liefst 44 nieuwe windmolens. Joeri seymortier Het Streekplatform+ heeft een streekvisie klaar om een wildgroei aan windmolens in de regio tegen te houden. Er zullen windmolens toegelaten worden op vier locaties. «Op de grens van Maldegem met Eeklo kunnen dertien windturbines geplaatst worden langs de expressweg N49», zegt directeur Bart Van Herck van het Streekplatform+ Meetjesland. «Langs diezelfde expressweg in Assenede komen drie turbines. Langs het kanaal in Zomergem is ook al plaats voor drie windmolens.» Inspraak gemeenten «Maar de grootste groep windmolens komt in Evergem. In de buurt van het Kluizendok en langs de R4 zullen er in totaal 25 windmolens kunnen komen. We hebben de plaatsen bepaald in samenspraak met de gemeenten. We wilden echt geen locaties aanduiden in gemeenten die helemaal niet openstaan voor windmolens», legt Bart Van Herck uit. «Een breed draagvlak is nodig.» In totaal kunnen er dus 44 nieuwe windmolens bijkomen in het Meetjesland. In zijn maximale vorm zouden die windmolens hernieuwbare stroom kunnen produceren voor maar liefst 60.000 gezinnen. Als je weet dat het Meetjesland 67.000 gezinnen telt, zouden de nieuwe windmolens dus zo goed als alle particuliere stroom in de eigen regio kunnen opwekken. Geen wildgroei Streekplatform+ kiest voor een geconcentreerde vorm van windmolens. «We moeten voorkomen dat er een wildgroei ontstaat van hier en daar een windmolen», gaat Bart Van Herck nog verder. «De windmolens komen allemaal op plaatsen waar zowel landschappelijk als maatschappelijk verantwoord is. Windmolens moeten een nieuw landschapsbeeld zijn met een positieve uitstraling.» Vijf jaar geleden sprak het Streekplatform zich nog uit tégen windmolens. «Ondertussen is de situatie wel veranderd», geeft voorzitter Freddy Bertin toe. «Vlaanderen moet tegen 2020 de quota halen en ook het Meetjesland moet daaraan meewerken.» Herbekijken «Ik ben in ieder geval blij dat het plan opgesteld is in nauwe samenspraak met de gemeenten. Het is onze visie voor de komende vijf jaar. Nadien zullen hier en daar misschien andere beleidsploegen aan de macht komen en dan kan de streekvisie herbekeken worden», besluit Van Herck.  (JSA)  © De Persgroep Publishing

   

 • Beter één zwaluw in een nest, dan 10 in de lucht...

  In een vorige infokrant werd een oproep gelanceerd door de Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad voor het plaatsen van kunstnesten voor de huiszwaluw.  Er kwamen een achttiental aanvragen binnen.
  Zo snel mogelijk werden door de brandweer de 15 nesten, die door de Gemina werden aangekocht, geplaatst op 6 verschillende adressen.  Bij verschillende woningen werden 2 of 3 nesten geplaatst om de kansen, dat ze zouden bewoond worden, te vergroten.  Er werd gekozen voor plaatsen waar de huiszwaluw de voorbije jaren reeds in de omgeving heeft gebroed.  De huiszwaluw is een kolonievogel die steeds naar dezelfde plaats terug komt.  Waar geen nesten voorkomen is het helaas heel moeilijk om de huiszwaluw aan te trekken.
  Bovendien kan je ook dit jaar opnieuw subsidies aanvragen voor bewoonde zwaluwnesten.  Zowel de nesten van de huiszwaluw, boerenzwaluw als de gierzwaluw komen in aanmerking.  Een aanvraagformulier kan je vinden op
  www.zomergem.be.  Je kan het ook afhalen bij de dienst milieu, gemeentehuis, Markt 1, 09 370 75 75, milieu@zomergem.be