• Groenonderhoud Mispelare

  Enkele maanden terug kwam ik op de gemeenteraad tussen over de groenaanleg en het groenonderhoud van de KMO-zone De Mispelare. Ik vind het leuk dat men dit dossier nauw blijft opvolgen en ons goed informeert. Ik geef u de recentste info mee.

  Bij nazicht op het terrein, zal er nog niet overgegaan worden tot het uitvoeren van een wiedbeurt van de bufferzones die aangelegd zijn rondom het bedrijventerrein. Ter voorkoming van doorgroeien van onkruid is immers een laag boomschors voorzien die grotendeels onkruid tegenhoudt.

  Volgende maand zal, in aanwezigheid van de aannemer die de aanleg heeft uitgevoerd en het onderhoud verzorgd, de toestand ter plaatse geëvalueerd worden en zullen de zones worden aangeduid waar een wiedbeurt noodzakelijk zal zijn.

  Veneco2 heeft opdracht gegeven het perceel langsheen de Moerstraat te maaien. Dit is inmiddels uitgevoerd.

 • Schandalig: kinderopvang duurder

  Vorig jaar maakte de kinderopvang 11 154,19 euro winst in Zomergem. Dat vernam ik na het bekijken van de jaarrekening 2007. Het is dan ook onvoorstelbaar dat het schepencollege besliste om dit jaar alle tarieven fors te doen stijgen. CD&V vindt dit schandalig. Moet men op de kap van de gezinnen nog meer winst maken? De vermindering van de koopkracht zorgt voor heel veel druk op de portemonnee van de mensen.

 • Woonbehoeftestudie

  Studiebureau Adoplan uit Eke-Nazareth wordt aangesteld als ontwerper om de woonbehoeftenstudie 2007-2012/2015 op te maken voor een bedrag van 3 509 euro.

 • Zakontvangers

  Zenitel Belgium nv uit Zellik mag 23 zakontvangers levere aan het Zomergemse brandweerkorps, dit voor een bedrag van 11 680,46 euro.

 • Vandaag haalbaarheidsstudie Schipdonk

  Vandaag komt de werkgroep rond de haalbaarheidsstudie van het Schipdonkkanaal samen. In Ter Zake kon je gisteren daarover een reportage zien. De Standaard vandaag kopt: "Schipdonkkanaal verbreden niet rendabel".

   

   

   De verbreding van het Schipdonkkanaal, om het toegankelijk te maken voor containerschepen, is economisch niet rendabel. Dat blijkt uit een studie die Terzake kon inkijken.Alleen bij hoge internationale groei zou een verbreding min of meer rendabel zijn, luidt het. Als enkel naar de nationale groei wordt gekeken, blijkt dat alleen de goedkoopste versie van de plannen 'break-even' (winst noch verlies) zou draaien.Er is heel wat protest tegen de plannen om het Schipdonkkanaal tussen Damme en Zomergem te verbreden. Omwonenden vrezen een te grote impact op de leefbaarheid.  (belga)

  Hieronder vind je de reportage van Ter Zake:

     

   

  Joachim Coens - havenvoorzitter Zeebrugge reageerde in de studio:
 • Gebruik speelpark tijdens de vakantie

  Ook deze zomervakantie krijgt de speelpleinwerking het exclusief gebruiksrecht van het speelpark Den Boer, dit enkel op werkdagen.  Deze maatregel is nodig om de speelpleinwerking op een veilige manier te kunnen
  organiseren.  De eerste en laatste week van de zomervakantie wordt het park vrijgehouden voor de kinderen van ibo De Vlinder. ’s Avonds zal het park steeds open staan voor het publiek.
  Net als vorig jaar wordt ook de bovenverdieping van het ibo De Vlinder als binnenspeelruimte ter beschikking gesteld voor de speelpleinwerking. De vereniging krijgt ook het gebruik van de benedenverdieping en de garage van de lokalen van Bekinop tijdens de zomerwerking van het Speelplein Beke.

 • Humor op dinsdag: nieuwe inzending eurosong

  Nu we terug voorlaatste waren bij het Eurosongfestival, is het misschien goed dat we deze mannen naar het Eurosong sturen. Maar het is er ferm over...