• Er even uit...

  Vrijdag ben ik naar "Aanrijding in Moscou" gaan kijken. Echt een aanrader. Naast de liefdeskriebels is deze film gekruid met humor en Gents dialect. Nee, deze film zal geen oscar binnenhalen, maar het is een ontspannende pretentieloze prent. De acteurs zijn niet zo bekend, maar doen het meer dan behoorlijk...

   
 • Geschiedenis op zondag: wandeling door Zomergem (deel 8)

  Op zondag neem ik je mee voor een wandeling door Zomergem. Elke keer krijg je een kort stukje geschiedenis van Zomergem. We treden in de voetsporen van Herman de Sumeringhem. Die trok mee ten strijde tijdens de eerste kruistocht naar het Heilig Land. Wij gaan in zijn voetstappen op zoek naar het verleden van het mooie Zomergem.

  We wandelen langs het Schipdonkwater richting Hansbeke. Op de rechterkant stappen we de Schipdonkstraat in. Op de oever van de Brugse Vaart ligt het gekende "Goed van Schipdonk", een prachtige hoeve. Deze werd in 1565 verkocht door Filips II, zoon van keizer Karel, aan Martin Snouckaert, heer van Zomergem.

  Op het einde gaan we rechts Ro binnen. Stap rechtdoor tot in Rohoek. Aan de linkerkant zien we het Vijverhof. Sla links af. Op het einde van Rohoek wandelen we rechts de Molenstraat in. De molen in deze straat werd verwoest tijdens WO I  en werd niet meer heropgebouwd.

  Gouverneur Denys vroeg enkele weken terug aan het gemeentebestuur van Zomergem om nog eventjes te wachten met het plaatsen van windmolens. Hieronder vind je enkele foto's van vroegere molens uit Zomergem:Beke molen

  molen Boven
  molen Hoetsel
  molen standaardakker
 • Inleefreis

  Op www.zomergem.be/senegal vind je foto's van een inleefreis naar Senegal. Paaszondag 23 maart 2008 vertrokken 12 mensen uit de regio, waarvan 5 Zomergemnaars, op inleefreis naar Dakar en Thiès in Senegal. Deze eerste verkenningstocht heeft vooral als doel na te gaan of het haalbaar zou zijn om met een aantal gemeenten in de omgeving van Thiès op langere termijn een samenwerkingsverband aan te gaan. Proficiat aan deze mensen om hun vrije tijd hiervoor op te offeren! De ngo Enda Graf in Senegal volgt de zaken op rond gedecentraliseerde samenwerking. Twee van de zes Senegalese gemeenten (Darou Khoudoss en Keur Moussa) lijken zeer goede kandidaten om een partnerschap met een gemeente uit het Noorden aan te gaan. In deze gemeenten werd ook al een lokaal ontwikkelingsplan uitgewerkt. Ik geef jullie twee voorbeeldprojecten van de NGO Enda:

   

  Verbeterde haarden : In de zone van het project was de bodemvegetatie zo zwaar aangetast dat de vrouwen hun stookhout moesten gaan zoeken in een straal tot tien kilometer rond hun dorp, of hout moesten gaan kopen bij verkopers, wat zwaar drukte op het gezinsbudget. De introductie van verbeterde haarden (op basis van klei en stro) deed het houtverbruik dalen en droeg op die manier bij tot het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Bovendien had deze maatregel tot gevolg dat de taken van vrouwen verlicht werden en dat de rook minder schadelijk was voor de gezondheid. Ten slotte kwam op die manier een deel van het gezinsbudget vrij in dorpen waar een aanzienlijk gedeelte van het hout moest worden aangekocht.

  Dorpsbossen : De aanplanting van bomen in de dorpen had als doel woestijnvorming tegen te gaan en de bevolking warm te maken voor milieubehoud. De resultaten van deze actie verschilden van dorp tot dorp, en de actie zal wellicht geen impact hebben op lange termijn. Het onderhoud van de plantages (bijvoorbeeld om de twee dagen sproeien in het droog seizoen, een taak voor vrouwen) was te arbeidsintensief ten opzichte van de verwachte winst, in de vorm van geld (verkoop van hout of van producten) of van producten voor eigen verbruik (hout, veevoer, fruit).

  Met deze inleefreis kan men onderzoeken of zo'n verbroedering mogelijk is.
 • PS'er verzint dakloosheid

  Gisteren keek ik naar het Eén-journaal. Ik schrok toen ik zag dat een staatssecretaris "tegen armoede" vanuit zijn auto moest werken. Je zou bijna medelijden hebben met die man en denken dat het om een inleefreis gaat.

  (fragment van www.deredactie.be)

  Blijkbaar heeft hij dit verhaal verzonnen. Wat lezen we op www.nieuwsblad.be:

  Het leek een verhaal dat alleen in België mogelijk is. De staatssecretaris voor Armoedebestrijding Frédéric Laloux (PS) verklaarde in een reportage van de RTBF met veel aplomb dat hij nog steeds geen kantoor had. Dat blijkt echter wel zo te zijn. Alleen was het blijkbaar mediagenieker om te doen alsof hij vanuit zijn dienstwagen moest werken.

  De reportage, die vrijdag ook het journaal op Eén haalde, straalde een ongelooflijke tristesse uit. Dat de kersverse staatssecretaris het als enige van de zeven staatssecretarissen zonder kabinet moest stellen, zou het gevolg zijn van het feit dat deze regering één lid meer telt dan VerhofstadtII. Laloux moest noodgedwongen zijn Peugeot als kantoor gebruiken.

  'Het is hier wel een beetje krap om mensen te ontvangen', verklaarde de PS'er met een uitgestreken gezicht.

  Op de kanselarij, de overheidsdienst die de ministeriële voorzieningen regelt, konden ze er niet mee lachen. Voor Laloux was wel degelijk al een kantoor aangeduid, met name in de Ernest Blerotstraat 1, waar tot voor kort PS-minister Christian Dupont huisde.

  'Tja, dat klopt ook wel', moet de nieuwe staatssecretaris schoorvoetend toegeven. 'Op dat adres komt ook het kabinet van Marie Arena, de minister van Maatschappelijke Integratie, aan wie ik ben toegevoegd. Maar ik werk wel degelijk in mijn auto, zoals alle ministers. Voor vergaderingen maak ik wel al gebruik van het kabinet-Arena.' 

 • Antwoord natuur

  Gisteren zochten we de jaguar.

 • Stilte voor de storm...

  Gisteren lanceerde Vlaams-minister president Peeters een oproep om plattelandsprojecten in te dienen. Die moeten ervoor zorgen dat de stilte en rust bewaard wordt. Ik roep het schepencollege van Zomergem op om zo'n project in te dienen voor onze rustige, stille gemeente Zomergem. In dit project moet men aandacht hebben voor de stille recreatie rond het Schipdonkkanaal. Deze projectoproep gaat regelrecht in tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal: hoe kan men een verbreding rijmen met stilte en rust??? Een beetje verder kan je in het persbericht lezen: eén van de aandachtspunten van het Vlaamse plattelandsbeleid is om deze authentieke waarden van het platteland ter harte te nemen én te vrijwaren.

  PERSBERICHT KRIS PEETERS

  Minister van Plattelandsbeleid, Kris Peeters, roept besturen, instellingen en verenigingen op tot het opstarten en uitbouwen van projecten die bijdragen tot het beleven van stilte- en rustkwaliteit op het Vlaamse platteland. Minister Peeters cofinanciert maximum 50% van de totale kostprijs van het project, met een maximale cofinanciering van 20.000 euro per project.
  Door het ondersteunen van pilootprojecten die de kwaliteiten stilte en rust als een collectieve waarde op het Vlaamse platteland bevorderen, wil deze STeR (Stilte en Rust)-campagne bijdragen aan het maatschappelijk draagvlak voor meer rust en stilte in de gehele samenleving.Iedereen heeft nood aan stilte en rust. Deze kwaliteiten kan men vinden op het platteland. In drukke tijden is het platteland voor veel mensen – zowel voor bewoners als voor bezoekers – een plaats waar je tot rust kan komen. Stilte is een authentieke waarde van het platteland en brengt het beste van het platteland samen. Eén van de aandachtspunten van het Vlaamse plattelandsbeleid is om deze authentieke waarden van het platteland ter harte te nemen én te vrijwaren.

  De lokale pilootprojecten moeten een voorbeeldfunctie hebben en zich richten op het realiseren van concrete, zichtbare resultaten op het terrein. Met deze oproep wil de minister impulsen stimuleren die vanuit de lokale gemeenschappen zelf komen.

  Tot 15 september 2008 hebben lokale initiatiefnemers tijd om een project rond stilte- en rustbeleving uit te werken en in te dienen. Een jury zal deze projecten beoordelen.
  Minister Peeters cofinanciert maximum 50% van de totale kostprijs, met een maximale cofinanciering van 20.000 euro per project.

 • Vrijdag: wonder van de natuur...

   

  ¡Dit dier is een grote katachtige, en dus familie van de leeuw, de tijger, de panter (of luipaard)! Hij mag zich de grootste kat van Amerika noemen en de derde grootste kat ter wereld (na de leeuw en de tijger). Hij lijkt vooral op de luipaard maar is steviger gebouwd en vooral zijn kop is breder. Ook de vlekken op zijn vacht (de zogenaamde rozetten) zien er wat anders uit.
  natuur 3