• Op reis naar Zeebrugge

  Morgen is het de eerste zaterdag van de maand en trekt onze fractie normaal op huisbezoek. Deze keer blijven we echter niet in Zomergem. Onze fractie bezoekt de haven van Zeebrugge en zal gewapend met een aantal kritische vragen het vuur aan de schenen leggen van het havenbestuur.

 • Tony Van Parijs over Schipdonkkanaal

  Tony Van Parijs schreef ook een brief over het Schipdonkkanaal aan minister Crévits.

   Geachte Mevrouw de Minister,


  Ik werd geraadpleegd door de bewoners van een aantal gemeenten die langs het Schipdonkkanaal wonen. Zij maken zich, naar mijn mening terecht, zorgen over hun toekomst.

  Zoals u weet is het plan om het Schipdonkkanaal te verbreden er gekomen op vraag van de haven van Zeebrugge om een goede toegang te verkrijgen tot de binnenscheepvaart. Doch de lokale besturen van de gemeenten waar het kanaal doorheen loopt zijn deze plannen niet genegen. En uiteraard zijn er de bewoners die reeds jarenlang langsheen het mooie kanaal wonen. Zij zien een verbreding evenmin zitten.

  Gezien de verbreding een bijzonder grote impact zal hebben op zowel de bewoning, als de natuur als de plaatselijke economie en mobiliteit, ben ik zo vrij om de verzuchtingen van deze lokale besturen nogmaals met nadruk onder uw aandacht te brengen.

  Ik weet dat men momenteel bezig is met een haalbaarheidsstudie. Kan u mij meedelen in welke mate rekening zal gehouden worden met de lokale impact? Wanneer zal de plaatselijke bevolking een definitief antwoord krijgen? Mocht er beslist worden tot verbreding van het kanaal, hoe zullen de onteigeningen verlopen?

  Ik dank u voor de aandacht die u aan deze vragen wilt besteden en teken,

  Met vriendelijke groeten,


  Tony VAN PARYS
  Senator

 • Oude boeken...

  De bibliotheek heeft een grote verzameling oude boeken die mogen afgevoerd worden. Er wordt voorgesteld om deze oude boeken vanaf Pasen gedurende een drietal weekends te koop aan te bieden in de bibliotheek tegen 0,50 euro het stuk.

 • Gemeenteraad: kerkfabrieken waren zuinig...

  De kerkfabriek van Zomergem sluit de rekening 2007 positief af met € 57 307. Er werd o.a. gespaard op de schoonmaakkosten van de kerk en de energieprijs.

  De kerkfabriek van Beke heeft voor 2007 een positief resultaat van € 3 820.  

 • humor op dinsdag: uitbeelden...

  De laatste show zonder Mark Uyterhoeven is als een pak frieten zonder zout. Het schuift wel binnen,maar je proeft dat je iets mist om het compleet te maken. Daarom nog eens een terugblik naar één van de vele legendarische momenten. Zo'n moment was de aflevering met Tom Lenaerts die samen met Guy Mortier en Mark Uyterhoeven een parodietje doen op het uitbeelden van namen van steden zoals Tom dat in De Pappenheimers wel eens deed.

   

 • Gemeenteraad: speelstraten

  Woensdag laat het schepencollege een reglement voor speelstraten goedkeuren. Minstens drie meters of peters dienen een aanvraag in. Daarin tonen ze via een petitie dat 60% van het deel van de straat dat afgesloten zou worden akkoord gaat met een speelstraat. De meters en peters zijn verzekerd en zorgen ervoor dat de straat afgesloten wordt...

 • Geschiedenis van Zomergem: wandeling (deel 3)

  Op zondag neem ik je mee voor een wandeling door Zomergem. We treden in de voetsporen van Herman de Sumeringhem. Die trok mee ten strijde tijdens de eerste kruistocht naar het Heilig Land. Wij gaan in zijn voetstappen op zoek naar het verleden van het mooie Zomergem.
  Vorige week wandelden we de Dreef naar beneden. We komen aan de hoek met de Kerkhofstraat. Vroeger stond, waar nu de ING is, het klooster en de school.

  Het kerkhof van Zomergem, lag zoals in elke gemeente rond de kerk. Door de republikeinse wet van 1807 moesten de kerkhoven rond de kerk verdwijnen. Zomergem zocht tot 1813 naar een geschikt terrein. Het kerkhof werd tweemaal vergroot: in 1891 en 1954. Het militair kerkhof werd in 1922 aangelegd.

  binnenzicht kapel klooster