• Hoeveel kost een huis?

  Ik geef jullie een aantal verkoopprijzen van 2005 voor Zomergem, tussen haakjes vind je het Vlaamse gemiddelde en daarna vind je hoeveel de prijzen stegen op tien jaar tijd in Zomergem (van 1995 naar 2005). Opmerkelijk zijn de hoge prijzen voor de appartementen in Zomergem. Ook de prijzen van de kleine en middelgrote woningen liggen voor een plattelandsdorp vrij hoog. Onze gemeente was wel aantrekkelijk voor zijn grote woningen en bouwgrond.

  • bouwgrond: € 82 per m² (gemiddelde Vlaanderen: € 106): + 214% op 10 jaar tijd
  • grote woningen: € 219 290 (Vlaanderen: € 275 270): + 121%
  • appartementen: € 215 000 (Vlaanderen: € 147 056): + 225,4%
  • kleine en middelgrote woningen:  € 141 724 (Vlaanderen: 142 263): + 134%
  • er waren in 2006 5,42% sociale huurwoningen (gemiddelde in Vlaanderen: 5,79%

  Bron: www.lokalestatistieken.be

 • Uitleg burgemeester klopt niet volledig...

  In de krant verklaarde de burgemeester van Zomergem dat de belastingen zo hoog liggen in Zomergem omdat de inkomens lager liggen dan elders in Vlaanderen. Dit klopt niet echt.

  In 2003 werd er gemiddeld  € 26 684 aan de belastingen aangegeven. In het Vlaams gewest ligt dit gemiddeld op  € 25 163.

  In het Laatste Nieuws: "Zomergem bungelt dan weer helemaal onderaan het lijstje. «We kunnen niet anders», zegt burgemeester Jo De Coninck. «Andere gemeenten hebben zelfs met een lagere aanslagvoet gemiddeld méér inkomsten. De oorzaken? Ons inwonertal zat jarenlang in dalende lijn, bovendien zijn we een landelijke gemeente met een grotendeels autochtone bevolking. De inwijking van welstellende tweeverdieners uit het Gentse kennen we hier niet.»  Bron: www.lokalestatistieken.be
 • Blijven zitten...

  In 2002 had 25% van de lagere schoolkinderen al eens blijven zitten in de lagere school. Het gemiddelde in Vlaanderen lag toen op 15%. In 2006 verloren er 18% een jaar in het lager onderwijs in Zomergem (t.o.v. 15% in Vlaanderen).

  In het secundair in Zomergem bleven er minder mensen zitten dan het Vlaams gemiddelde: 19% in Zomergem t.o.v. 28% in Vlaanderen (cijfers uit 2006).

  bron: www.lokalestatistieken.be  

 • Onderwijs

  In Zomergem zijn er relatief veel kleuters van buiten Zomergem die in onze gemeente naar school gaan. Als er 100 schoolrijpe Zomergemnaren waren in 2006, zaten er 132 leeftijdsgenoten op een Zomergemse school. Bij een gemiddeld plattelandsdorp is dat 101.

  Dit cijfer is ook sterk gestegen in Zomergem: van 115 in 2001 naar 133 in 2006. De Zomergemse scholen zijn dus de laatste jaren aantrekkelijk geworden voor ouders van buiten en binnen de gemeente.

  Ook het secundair kende een sterke groei. Het aantal leerlingen in het middelbaar tegenover het aantal Zomergemse jongeren tussen 12 en 17 jongeren bedroeg 65% in 2002. Dit dikte aan tot 78% in 2006.

  bron: www.lokalestatistieken.be   

 • santé

  Gisteren klonken we met meer dan 170 mensen op het nieuwe jaar tijdens de CD&V-receptie in Zomergem. Bedankt aan alle mensen die aanwezig waren, maar ook aan de werkgroep feestelijkheden voor de goede organisatie en al het lekkers. Ik bedank ook de optredende zangeres Marleen omdat ik met haar een mooi (ahum) duet mocht zingen... 

 • Aantal gezinnen...

  Tussen 1997 en 2006 zijn er 117 huishoudens bijgekomen. Dit is een stijging met 3,8%. Gemiddeld steeg het aantal huishoudens op het platteland in die periode met 9,7% en in het Vlaams Gewest met 8,2%. Er waren in 2006 71 alleenstaande vrouwen met kinderen t.o.v. 44 in 1997. Dit is een enorme stijging van 61% (Vlaams gewest ligt het gemiddelde op + 30%). Er zijn 18 alleenstaande mannen met kinderen. Dit aantal stijgt weinig t.o.v. de andere gemeenten.  

  bron: www.lokalestatistieken.be

 • Nationale nieuwjaarsreceptie CD&V

  Vorige week zaterdag was de nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V in Groot-Bijgaarden. Naast de speeches, waren er veel gelegenheden om met ministers, parlementsleden en "gewone" mensen te spreken. Er was goede muziek, veel ambiance en lekker eten en drinken. Wil je dezelfde ingrediënten eens proeven: kom vanavond vanaf 20 uur naar de CD&V receptie Zomergem in het parochiaal centrum.

  De man voor de mayonaise en de ketchup...