• Belasting huis-aan-huis belasting

  Zomergem wilde de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken belasten. De gouverneur heeft dit reglement geschorst. Dit zal nu aangepast moeten worden en opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Luc Lampaert had het schepencollege al verwittigd dat dit reglement niet volledig snor zat...

 • Wij luisteren naar u.

  De CD&V-fractie doet één keer per maand op zaterdag huisbezoeken. Met de actie "Wij luisteren naar u" willen we de vinger aan de pols leggen bij de bevolking. Dit moet niet alleen gebeuren vlak voor de verkiezingen. Deze maand strijken we op zaterdag 1 december neer in Oostwinkel. We bezoeken er de huizen die langs het Schipdonkkanaal gelegen zijn. We luisteren naar de bekommernissen van die mensen. Woon je daar en wil je dat we zeker bij jou langskomen, dan kan je vooraf contact opnemen met één van de fractieleden.

 • Humor op dinsdag: de sint

  Hij komt! En hoe? De Sint is terug in het land. Soms heeft hij het zo druk dat hij een aantal hulpsinten moet inschakelen. Die hebben het soms hard te verduren. Een overzicht:

 • rampenoefening

  Tijdens de laatste gemeenteraad stelde de CD&V voor om het rampenplan te actualiseren. We vroegen voor een rampenoefening. De gaslek in Ghislenghien schudde iedereen wakker. We moeten preventief er alles aan doen om zulke rampen te voorkomen. Het schepencollege speelt hier nu op in door de oprichting van een gemeentelijke veiligheidscel. Het college van burgemeester en schepenen zal op de eerstvolgende gemeenteraad de oprichting van een gemeentelijke veiligheidscel voorleggen.  Die cel krijgt
  als eerste opdracht het opmaken van een nieuw Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP). 

 • Zero based...

  De schepen van financiën zweert bij "zero based budgetting". Als je een begroting opstelt start je van nul. Elke dienst moet verantwoorden waarom men geld nodig heeft: artikel per artikel. Men moet toch voorzichtig omgaan met deze manier van werken. Ik zocht even op het internet en in de bib. Daar vond ik o.a. een boek van prof. Bruggeman (de vorige fractieleider van de Zomergemse VLD in de gemeenteraad). De nadelen van dit systeem zijn (samengevat):

  - het demotiveert arbeiders, personeelsleden, omdat hun werk voortdurend in vraag gesteld wordt

  - het belet het lange termijn denken, er worden geen plannen meer gemaakt want de toekomst wordt steeds in vraag gesteld, het einde is steeds in zicht.

  - Er gaat veel energie verloren, want er wordt veel tijd gestoken in het onderzoek.

  - Men gaat aan de doelstelling voorbij, want enkel kosten en baten tellen en veel dienstverlening is niet in cijfers uit te drukken.

  - Op het einde stelt men zich pas vragen over de doelstelling.

  De schepen van financiën gaf dit toe en zei dat men dit systeem met gezond boerenverstand zal toepassen.

 • Speel-o-theek

    Jaren terug startte ik met de speel-o-theek op de jeugddienst. De jeugddienst zat toen helemaal achteraan in het gemeentehuis. Zo sprongen jongeren die niet in het jeugdwerk zaten ook eens op de jeugddienst binnen. Men plant de heropstart van de speel-o-theek nu in de bibliotheek. CD&V pleit er voor om de speel-o-theek in het Kwadrant op de jeugddienst onder te brengen. Zo zou ook de “niet-georganiseerde” jeugd eens in dit gebouw komen. Men zegt altijd dat men die moeilijk kan bereiken. Ook de jeugddienst kampt met naambekendheid. De drempel van deze dienst kan lager komen te liggen met het huisvesten van de speel-o-theek. Neemt niet weg dat we heel blij zijn dat men dit initiatief terug heropstart.

 • Monitoren gezocht...

    De vorming van de jeugdwerkers is een knelpunt: in de speelpleinwerking zijn er maar 5 van de 43 leiders die een attest hebben. Chapeau voor de mensen die nog willen leiding geven voor een appel en een ei. Een cursus volgen vraagt daarbovenop een grote inspanning. Vroeger was dit voor iedereen verplicht. Nu is dit minder evident door de grote concurrentie van vakantiejobs, jeugdinitiatieven… We zijn dan ook blij met de verhoging van deze subsidies voor vorming en voor de speelpleinwerking. Dit zal hopelijk een stimulans zijn.