• suggesties van de Zomergemse bevolking

   * Zomergem heeft er een barometer bij: telkens het goed weer is, vliegt er een helicopter boven onze hoofden om foto's te nemen. Daarnet vloog hij terug boven ons huis: dus vanmiddag blijft het zonnig! Smile: you're on the camera! (zie bericht 27 juli).

   

   * Daarjuist deed iemand mij een suggestie toen ik de markt bezocht. Zou het gemeentebestuur geen schaap of geit op het marktplein laten grazen? De bloemenmanden zijn nu wel verdwenen, maar het onkruid groeit er welig. Er mag immers niet meer gesproeid worden. Met het verdwijnen van de bloemenmanden en de ijspiste zou er zo wat meer leven zijn op de markt... De Zomergemse bevolking is creatief...

   

   * En het bord aan het speelpark met de openingsuren komt er binnenkort (bericht 29 juli).

   

  Heeft u ook suggesties: mail ze maar verder door...

   

 • geridderd door koning Albert

  Het zijn drukke tijden voor onze vorst, toch heeft hij nog de tijd gevonden om Franky hoogstpersoonlijk te ridderen!
   

 • The Holiday

  De jeugdraad biedt opnieuw elke woensdag in augustus een film in openlucht aan. Op 1 augustus is dat The Holiday, een romantische komedie. Place to be: Beke. De film start om 21.30 uur.

 • komkommers: rekenonderzoek en oud containerpark.

   * Nathalie Van Laere is een studente logopedie. Op dit moment weten we niet hoe goed (jong) volwassenen kunnen rekenen. Dit heeft als gevolg dat we eingenlijk ook geen diagnose dyscalculie (rekenstoornis) kunnen stellen bij volwassenen. Door tests af te nemen bij de doorsnee Vlaming kan men bepalen wat men van een volwassene die geen rekenstoornis heeft mag verwachten. Wil je in anderhalf uur ook deze tests eens oplossen dan help je Nathalie zeker. Haar mailadres: nathalievanlaere.scriptie@hotmail.com. Ik deed de tests ook eens en het was wel eens leuk.

   

   * Men investeert niet meer in het oude containerpark omdat het nieuwe wacht op een oplevering. Normaal gezien moesten we al lang gebruik kunnen maken van dit park, maar er rezen problemen met een aannemer. Het oude containerpark ligt er nu wat verwaarloosd en uitgeleefd bij. Het verschil met het nieuwe containerpark wordt door het lange wachten groter en groter. Ik begrijp dat men aan het oude geen kosten wil doen. Bij het binnenrijden liggen er twee grote putten die men wel eens zou kunnen opvullen.

 • afscheid dienstchef Roland Van de Weghe

  Vandaag wil ik onderluitenant en waarnemend dienstchef van de brandweer van Zomergem Roland Van de Weghe bedanken voor zijn jarenlange trouwe inzet. Hij bereikte op 22 juli de leeftijdsgrens van 60 jaar en kan nu op 31 juli afzwaaien. Roland was het afgelopen jaar waarnemend dienstchef. Hij verving er de zeer verdienstelijke Willy Kersse die vorig jaar afscheid nam toen hij de leeftijdsgrens bereikte. Voor Roland was het geen jaar om uit te bollen. Tijdens het afgelopen jaar heeft hij de werkzaamheden en de werfvergaderingen voor de nieuwe kazerne heel goed opgevolgd. Bij Roland thuis kwamen ook de noodoproepen via het gewone nummer toe. Dit zorgde ook voor heel wat werk. Op 25 augustus viert de brandweer van Zomergem zijn afscheid. Roland, nogmaals bedankt! Roland wordt opgevolgd door onderluitenant John Quintyn. John, ik  wens je veel succes toe in je nieuwe functie. Ik mocht je al aan het werk zien tijdens de rampenoefening bij ons op school. Je leidde de manschappen voortreffelijk. Ik hoop dat je ook veel voldoening mag hebben in je werk als vrijwilliger. Hopelijk moeten jullie niet te veel uitrukken.    

 • komkommers: dirigent harmonie, zwembad, speelpark

   * De laatste weken waren er enkele plechtigheden met de koninklijke harmonie Sint-Cecilia van Zomergem. Je zag vooraan de nieuwe dirigent: Steven De Loose. Hij studeerde klarinet aan het Lemmensinstituut. Steven dirigeert sinds juni 2007 onze harmonie. Meer info op www.harmoniezomergem.be.

   

   * Vrijdag was het eindelijk eens mooi weer. 's Morgens vroeg mijn dochter om naar het speelpark te gaan. Het speelpark opent pas om vijf uur. Daarvoor gebruikt de speelpleinwerking het park. Het afsluiten is absoluut nodig voor de veiligheid van de kinderen van het speelplein. Misschien moet men eens een bord aan de hekkens van het speelpark zetten met de openingsuren tijdens de grote vakantie. Die staan nergens vermeld. Heel wat ouders die niet naar het speelplein gaan zouden deze maatregel dan begrijpen.

   

   * Ik ging donderdag voor het eerst met mijn dochter zwemmen. Het was jaren geleden dat ik zelf nog eens was gaan zwemmen. Wat viel me op? Positief was het aanbod van speelgoed voor de kleinsten. Het water was lekker warm en het was niet zo druk. Negatief waren de kleedhokjes: ze zijn nog altijd klein en ze zijn aangetast door vandalisme.  

   

 • lama op de weg

  Daarjuist reed ik van Ronsele naar Zomergem en daar liep een lama (!) over het fietspad. Je moet niet altijd veel betalen om een safari mee te maken.