• en het voorstel werd goedgekeurd

  De moto's uit onderstaand bericht worden niet aangekocht en de uren van de verkeerspolitie zullen in het boetefonds ingebracht worden. Er zal ook een administratief personeelslid worden aangetrokken met het geld uit het boetefonds. Zo komt er meer blauw op straat.

 • geen moto's voor de politie

  Tijdens de vorige politieraad stelde men ons de begroting voor. Ik eiste dat men meer informatie inwon over de besteding van het boetefonds. In de begroting wilde men vier moto's kopen voor de politie. Elke gemeente betaalt echter heel wat voor de politie. En politie en veiligheid mag zijn prijs hebben. We moeten echter niet met het geld beginnen gooien. Ik stelde toen voor om het boetefonds te gebruiken om personeelsuren voor veiligheidsacties te betalen en om de moto's niet aan te kopen. Men ging dit onderzoeken. Vandaag staat dit op de agenda van de politieraad. Men zou normaal gezien dit voorstel vanavond goedkeuren.

 • op de vingers getikt

  Het gemeentebestuur werd door de gouverneur op de vingers getikt omdat de GECORO (de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening) niet voldeed aan de man-vrouw verhouding. De provincie wil dat er maar twee derde van een adviesraad van hetzelfde geslacht is. Bij de opvolgers is dit in Zomergem niet het geval. Er is echter discussie als deze regel ook wel voor de opvolgers geldt. We wachten voorlopig af tot in september.

 • gemengd onderwijs

  De Sint-Martinusschool bestaat tien jaar. Tien jaar geleden fusioneerden de gesubsidieerde vrije jongensschool (Dreef 10 en de kleuterschool van Stoktevijver) en het Sint-Lutgardisinstituut (meisjesschool in Dreef 47). Tien jaar later is nu ook het college van Melle volledig gemengd.  

   

  http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/mediatheek/1.144002

   

  Bron:

  vrtnieuws.net
 • gewonnen

  Woensdag werden op de gemeenteraad de prijzen uitgeloot voor de actie "met belgerinkel". Ik heb toch geamuseerd zitten toekijken naar de prijsuitreiking. Schepen De Neve begon met de klas die gemiddeld het meest met de fiets naar school kwam. Dit werd klas 4A van de Sint-Martinusschool. Daarna ging men over tot de loting voor de actie "met belgerinkel naar de winkel". Daar waren drie GPS-systemen voor fietsen te winnen. De eerste winnaar was mijn tante en de derde was... mijn moeder. Je moet wel weten dat mijn moeder vooral fietst tussen de Kleitstraat en de Dreef. Een GPS heeft ze niet echt nodig, tenzij als ze wat te lang blijft hangen -). Haar oudste zoon fietst echter heel graag. Bij deze: ma, moest je die GPS niet kunnen gebruiken, ik wil hem wel overnemen...

 • kermis in Zomergem

  Vandaag begint de kermis in Zomergem. Het belooft terug een boeiend kermisweekend te worden. De Nederlander die optreedt in het volgende filmpje zakt best eens af naar Zomergem om eens kennis te maken met het echte kermisleven. Waarschuwing voor gevoelige kijkers: het filmpje is van een zeer lage kwaliteit.

   

 •  

  Olivier Scheir  schrijft vandaag in het Nieuwsblad over de problematiek van de pingpong. "De site aan Vaart Rechts, waar de tafeltennisclub een deeltje van huurt, is eigendom van Aclagro. Vorige maand raakte bekend Aclagro de site verkoopt, waardoor een oplossing moet worden gezocht voor de club die met zeventig actieve leden een van de grotere sportclubs in het Meetjesland is. Zo'n oplossing ligt echter niet onmiddellijk voor de hand. 'Een onmiddellijke oplossing, met andere woorden een nieuwe huisvesting, is niet in zicht', zucht ondervoorzitter Peter De Craene. 'Het gemeentebestuur helpt actief zoeken en doet alles wat het kan. Misschien zou er begin juli een oplossing uit de bus kunnen komen.' Zo wordt er onderzocht of de oude brandweerkazerne aan de Blauwerstraat, die vanaf eind deze maand leeg komt te staan, geen oplossing kan bieden. 'Maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen,' zegt De Craene. 'Ten eerste hebben we daar nog geen zekerheid over en ten tweede zou die oplossing maar tijdelijk zijn, al is ook dat nog niet heel zeker. Begin juli zouden we van het gemeentebestuur daarover meer te weten komen.'

   

  Sociale functie

   

  Toch wil de tafeltennisclub niet bij de pakken blijven zitten en wil de club ook zelf zoeken naar een nieuwe zaal. 'De zaal die we broodnodig hebben, moet ongeveer negenmeter op vijftienmeter groot zijn, met een minimumhoogte van 2,75meter.'De Craene beklemtoont dat het zeer triest zou zijn, mocht een bloeiende Zomergemse sportclub die al 40 jaar bestaat, ter ziele zou gaan: 'Met acht ploegen in competitie - waarvan sinds dit jaar twee in eerste provinciale - hebben wij niet enkel een zeer belangrijke jeugdwerking, maar ook een niet te onderschatten sociale functie.'  Wie een oplossing heeft voor de club, kan ze overmaken aan het schepencollege of mailen naar peter.decraene@legibel.be"