• Eerste schooldag

  Vanavond is iedereen in de weer om de boekentas klaar te maken. CD&V NVA Zomergem wenst iedereen een veilige en leuke start.

  De gemeente Zomergem pakte de schoolomgeving in de Zandstraat aan. Dit is een goede zaak. In de volgende legislatuur moeten er zeker maatregelen komen aan de scholen van Beke, Oostwinkel (Veldhoek) en Ronsele.

  Het is niet alleen aan de schoolpoort dat er verkeersremmende maatregelen moeten komen. Via vervoersplannen komt men te weten hoe de leerlingen naar school komen. Als we kinderen willen stimuleren om te voet of met de fiets naar school te komen zullen we het hele traject van thuis naar school moeten bekijken.

  De VLD sprak altijd van "nieuwe fietspaden". Zoveel nieuwe fietspaden zijn er niet bijgekomen. Er moet ook aandacht zijn voor de bestaande fietspaden: die liggen er niet overal goed bij. Ook de voetpaden moeten goed onderhouden worden en gevrijwaard worden van al te veel paaltjes.

  Ten slotte moet de actie "met belgerinkel naar school" verder gezet worden.  

 • Voorakkoord

  Bij CD&V NVA Zomergem mogen alle kiezers vooraf weten met welke partijen er voorakkoorden afgesloten zijn. Dit maakt het voor u als kiezer duidelijker en gemakkelijk.

  De CD&V NVA Zomergem sloot GEEN voorakkoorden af. Wij gaan ongebonden naar de kiezer. Het is aan u om te beslissen: CD&V NVA Zomergem is het volwaardig alternatief voor het huidig beleid. 

 • Feest!

  Vanmiddag trokken we naar het parochiaal centrum voor de parochiefeesten. Er was de gekende "Os aan 't spit". Ik heb veel respect voor de vele vrijwilligers die het PC gebouwd hebben. Het zijn de kerkgangers van Zomergem zelf die geld inzamelden om dit ontmoetingshuis te bouwen. Het zijn dezelfde mensen die ook de handen uit de mouwen staken.

  We hebben één van de mooiste PC's uit het omliggende. Elk jaar renoveert men wel één zaal. Het is dank zij de beheerraad en de uitbaters dat onze verenigingen vergaderruimte hebben. Bedankt!

  In de volgende legislatuur zal het aan de politiek zijn om de gronden rond het PC aan te kopen en uit te bouwen tot een speelzone. Dat is een project waar ik echt van droom om samen met alle betrokkenen uit te bouwen. Hopelijk krijgen we die kans.

 • Werker!

  Vanaf nu zal ik af en toe iemand voorstellen van de CD&V NVA-ploeg van Zomergem. De eerste is Christophe Huysman.

   

  Wat kan je als politicus doen bij een ramp? Je hebt politici die dan "een koning Albert- syndroom" krijgen. Ze willen kost wat kost het rampgebied bezoeken. Liefst worden ze gevolgd door een TV-camera. Ze geven dan de grootste verklaringen aan het nieuws met hun handen in de zakken.

   

  Zo is Christophe niet. Toen de waterellende vanmorgen in Oostwinkel begon, pompte hij met zijn buren zoveel mogelijk water weg. Hij stelde al zijn materiaal ter beschikking. Vanavond had ik hem om acht uur aan de telefoon. Hij had net gedaan met opruimen.

  Zes jaar terug leerde ik Christophe kennen tijdens de campagne. We hebben toen samen huis-aan-huis Oostwinkel bezocht. Als onbekende kwam hij onmiddellijk in de gemeenteraad. Het is een rustig iemand. Een stille werker. Hij is een actieve landbouwer. Hij weet wat er leeft bij de boeren.

  Ik ben dan ook blij dat hij ook deze keer weer mee doet.

   

 • In het nieuws

  Zomergem stond vandaag in het nieuws. Op de radio hoorde ik mijn tante en nonkel vertellen

  over de waterellende die hen had getroffen. Ze wonen aan het kruispunt Daalmen - Kleitstraat. Een beetje verder stond de straat volledig onder water.

   De modder baande zich een weg in de Daalmstraat. De mensen vrezen dat de nieuwe verkaveling in Rijvers

  nog meer overstromingen met zich zal meebrengen.

   

  Een beetje later kreeg ik nog een telefoon. In de school zelf stond er ook 10 centimeter water.

  Ik had één probleem: mijn eigen straat stond onder water.

  Bij ons thuis werkte de mazoutbrander niet omdat er water in de mazouttank stond.

  Uiteindelijk ben ik dan maar met mijn fiets door de regen en 50 centimeter water naar school gereden.

  In de Haagstraat was er voor de tweede keer op één week tijd watersnood. Enkele buren hielpen de straat opruimen. 

  Op school kregen we de steun van het secretariaat, de technische dienst van het rustoord en het poetspersoneel.

  Op enkele uren tijd hadden we de klus geklaard.

  De mensen van Oostwinkel, de streek rond Nekke, Beke en Daalmen zijn veel zwaarder getroffen.

  Het wordt tijd voor actie: deze punten moeten aangepakt worden.

  Wel een grote dank u wel aan de brandweer en de technische dienst die uren in de weer waren!

   

   

 • Opslag in het verschiet...

  Gisteren kreeg ik een SMS'je: proficiat met de loonopslag.

  Ik keek vlug eens op teletekst: de beloofde loonsverhoging voor directies

  is er bijna door. In de pers kon je lezen dat men geen directies meer vindt.

  Dit klopt. Als er een vacature is voor een directie, dan krijgen we dit

  via mail binnen om dit in de leraarskamer op te hangen.

  Na drie rondes vond men voor sommige vacatures nog geen directie.

  Ik denk niet dat men met loonopslag alleen meer directies gaat vinden.

  De ondersteuning en omkadering is even belangrijk.

 • Ballon

  Papa Daems is ook terug uit vaderschapsverlof.

  Hij liet zich vanop de trappen van zijn riante villa in de kranten horen.

  Hij vindt dat elke werkloze één dag per week gemeenschapstaken moet opnemen.

  Hij denkt aan ouderopvang, kinderopvang...

  Hij heeft wel nog niet overlegd met zijn eigen partij en het idee

  is ook nog niet besproken in de regering. Ik vraag me af of hij het al met zijn nieuwe vrouw

  besproken heeft en wat haar mening is.

  Allé, het zoveelste blauwe ballonnetje.

  Het is zo'n manier van besturen die ik slecht vind. Eerst een idee aankondigen 

  en het dan later niet uitvoeren. Dat is toch het grote verschil tussen de federale regering

  van Guy Verhofstadt en de Vlaamse regering van Yves Leterme.  

   

  In Zomergem zelf heeft Roger Lambert (vroegere CVP-schepen) er voor

  gezorgd dat er een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap kwam.

  Nu is dit vervangen door de werkwinkel.

  Mijn ambitie: de werkwinkel ombouwen tot een "open huis".

  Zowel werkgevers als werkzoekenden moeten er vlot hun weg vinden.

  De werkwinkel moet ook een actieplan uitschrijven hoe ze werklozen terug

  aan het werk krijgen. Regelmatig moeten ze uitpakken met cijfers: welke acties

  hielpen, hoe zit het met de werkloosheid per gemeente t.o.v. de andere.

  Werkgevers die op zoek zijn naar een nieuwe kracht moeten vlot geholpen

  worden. Er moet een speciale opendeur komen voor de werkgevers uit de

  streek. Daarop moeten ze uitleg krijgen wat de werkwinkel voor hen kan doen.

  Daarna moeten de werkgevers ook hun vragen kunnen stellen.

  De werkwinkel is goed gestart, maar nu: "Werk aan de winkel!"