Vooruit met TV 1

 • Kerstmarkt in #Zomergem

  Het Gemeentelijk Feestcomité Zomergem organiseert een gezellige kerstmarkt op het sfeervol versierde marktplein. Alle Zomergemse verenigingen of handelaars kunnen een stand uitbaten. Kom en geniet op vrijdag 23 december vanaf 18 uur. 

  15400340_1297545966985077_2380026225140224305_n.jpg

 • opening politiehuis Zomergem

  Dank aan personeel en minister Geens voor de opening van het nieuwe politiehuis in de Sportlaan in Zomergem. 

  inhuldiging politiehuis.jpg

  inhuldiging politiehuis3.jpg

 • Jeugdwerk krijgt meer subsidies in #Zomergem #dagvandevrijwilliger

  Vandaag is het de dag van de vrijwilliger.

  Sport 

  In Zomergem blijven we sterk inzetten op de ondersteuning van de vrijwilligers. We bespaarden niet op onze verenigingen. Integendeel: in de sport werden er twee tennisvelden heraangelegd, een kassagebouw en een gebouwtje voor de atletiek en de tafeltennis kreeg ook onderdak. 

  Jeugd

  Een tijdje terug zat ik samen met de jeugdraad en de schepen van jeugd. De jeugdraad merkte op dat de afgelopen jaren de verenigingen een pak populairder geworden zijn, te merken aan het gestegen ledenaantal over alle verenigingen heen.

  KLJ: van 134 in 2012 naar 222 in 2015

  KSA: van 160 naar 232

  Speelplein: van 228 naar 388

  Uiteraard zijn we tevreden over dat succes, maar er is natuurlijk ook een keerzijde aan de medaille. Zo stijgen de onkosten met het stijgend aantal leden en aangezien de verenigingen er zeer bewust voor kiezen om vanuit sociaal opzicht de inschrijvings- of lidgelden zo laag mogelijk te houden, betekent dit dat de verenigingen er financieel gezien op achteruit gaan. Hierbij komt dan nog eens een stijgende levensduurte, minder steun vanuit de koepels vanwege het Vlaamse regeringsbeleid en de BTW-plicht waar Jeugdhuis De Messink onder valt vanaf dit jaar.

  Daarom stijgt de pot voor het jeugdwerk met 2 225 euro via verschuivingen binnen het budget jeugd (voorstel jeugdraad).

  Eerder investeerden we al in speelpleinen (van 3 naar 6), werkten we de nieuwe Oepites af (al gestart in vorige legislatuur), startten we met speelpleinwerking in de deelgemeenten...

  Socio-culturele verenigingen

  In 2018 willen we dezelfde oefening doen voor de socio-culturele verenigingen. In 2018 schatten we dat er zes nieuwe verenigingen aangesloten en erkend zullen zijn bij de cultuurraad. Daarom willen we vanaf 2018 dit stijgend aanbod bekijken.

  Eerder investeerde de gemeente in het uitbaten van het gemeenschapscentrum het Schaapstuk voor onze socio-culturele verenigingen. 

  Zomergem is het warmste dorp door de inzet van vele vrijwilligers in ons bruisend verenigingsleven. Bedankt voor jullie inzet!

 • tevreden met gemeenterapport, maar blijven vernieuwen

  Cyvi_DHXgAEzC90.jpg

  Met 7,38/10 behalen we een mooie 59ste plaats op 308 gemeenten. Dat is de eindconclusie van het gemeenterapport van het Nieuwsblad. Ik ben hier blij mee. Dank aan iedereen die zich dagelijks inzet voor ons "gemeentebedrijf". In 2017 staan er heel veel vernieuwingen op stapel. We willen een slagkrachtig, wendbaar en innovatief bedrijf worden de komende jaren om de dienstverlening te moderniseren en te verbeteren. We mogen immers niet op onze lauweren rusten en verder vernieuwen en verbeteren.

  Ik vond de conclusie van mevr. Homans (minister bevoegd voor gemeenten en afkomstig van Antwerpen) kort door de bocht. Ze stelde dat kleine gemeenten het niet meer aankunnen en best fusioneren op basis van de rapporten van het Nieuwsblad. Gewoon even zeggen dat Antwerpen één plaatsje hoger staat (plaats 58) met 0,01 punt meer.

 • Gisteren opening nieuw politiehuis in Zomergem

  Dank aan het personeel en aan minister Geens voor de opening van ons politiehuis in de Sportlaan in Zomergem

  15250782_1358310890870326_2387890093743302739_o.jpg

  15289228_1358311057536976_1056530358311595082_o.jpg

 • #betonstop, tja. Lang leve het platteland!

  Gisteren keurde de Vlaamse Regering een principe goed rond "betonstop". Op het platteland zou men geen woonuitbreidingsgebieden meer kunnen aansnijden als ze geen "knooppunt" zijn. Het bepalen van de "knooppunten" moet nog gebeuren. Sommigen dromen er nu al luidop van om het wonen in dorpen duurder te maken. 

  Eerst dit: ik ben voorstander van het beschermen van de open ruimte, zodat we kunnen genieten van natuur, landbouwgronden... Ook in Zomergem kiezen we voor verdichting van de kern (dichter bij onze winkels gaan wonen) en sparen we de open ruimte buiten de kern. 

  Maar men moet ook denken aan de leefbaarheid van de dorpen. In onzekere, veranderende tijden zijn mensen terug op zoek naar veilige, levendige kernen waar men elkaar kent en verbonden met elkaar leeft. In bedrijven zijn het de kleine start-ups die door hun wendbaarheid nieuw leven in onze economie blazen: groot, groter, grootst heeft afgedaan.  

  Ik eis van deze Vlaamse regering dan ook een eerlijkere verdeling van de middelen zodat we met eerlijke wapens kunnen strijden. Men moet niet elke keer de inwoners van de dorpen "bestraffen" maar hen juist aanmoedigen en ondersteunen. Bekijk eens de verhouding plattelandsfonds t.o.v. het stedenfonds: steden krijgen veel meer geld dan de dorpen. 

  Onze inwoners meer laten betalen omdat ze hier wonen is meer dan een brug te ver. Moedig kernversterking (ook in dorpen) aan, maar we gaan toch geen overheid worden die alleen maar 'bestraft'. Inwoners van een dorp betalen sowieso meer:

  bv. voor het aanleggen van nutsvoorzieningen

  bv. moeten we de kosten van het onderhoud van ons groot wegenwerk sowieso delen door minder inwoners in een dorp dan in een stad, idem voor rioleringswerken...

  Dus Vlaanderen, ga ook voor een leefbare dorpskern in een sterke plattelandsregio met bescherming van de open ruimte en niet eenzijdig voor een stad!