Vooruit met TV 1

 • Proficiat aan klas 6A van Sint-Martinus: sterrenklas van Oost-Vlaanderen #zomergem

  Woensdag 24 mei 2017 — Klas 6a uit de Sint-Martinus school uit Zomergem scoorde het beste resultaat in Oost-Vlaanderen in de online wedstrijd 'Sterrenklas'. Daarmee tonen ze aan 'de sterren van de Europese vlag' dat ze Europa het beste kennen. Samen met de winnaars uit de andere Vlaamse en Waalse provincies winnen ze een daguitstap. 

  Sterren verdienen!

  In 'Sterrenklas' is de Europese vlag zes van haar sterren kwijt. Deze zes avontuurlijke sterretjes konden hun enthousiasme over Europa niet bedwingen en zijn op pad gegaan om 11- en 12-jarigen te vertellen over de Europese geschiedenis, culturen, landen, regio’s, actualiteit en beslissingen.

  "Van 20 februari tot 9 mei konden de leerlingen via online opdrachten aan de sterretjes tonen dat ze weten waar de Europese Unie om draait. Ze konden dit bewijzen door zes ontbrekende woorden van hun lijflied, het Sterrenlied, in te vullen. 394 Klassen namen deel aan deze online wedstrijd over Europa. Klas 6a uit de Sint-Martinus school uit Zomergem scoorde het beste resultaat in Oost-Vlaanderen."

  Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor Europese samenwerking

  Sterrenklas?

  Sterrenklas is een initiatief van de Europa Directs van 8 Vlaamse & Waalse provinciebesturen en het Brussels Gewest. Dit zijn de informatiecentra van de Europese Commissie die in provincies en Brussel gevestigd zijn, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Europahuis Ryckevelde werkt het concept van de wedstrijd uit.

 • Nieuwe winkels

  In Beke komt er naast de kringwinkel een meubelwinkel bij. Dit zijn twee winkels op een jaar tijd bij in Beke. 

  In Zomergem opent KBC verzekeringen op 18 juni hun nieuw pand op de kop van de Dreef, naast Soul bar. 

  En lingerie Ann Vervynckt heeft haar pand naast het ocmw volledig afgegooid om er een moderne, nieuwe winkel op te richten. 

 • Overlijden pater De Mey

  We vernemen het overlijden van pater De Mey. 

  Hij was van 1992 tot 2008 aalmoezenier in Ons Zomerheem. Hij was geboren en was erg gekend in Zomergem.

  Zijn vader was nog ooit directeur van de jongensschool. 

  Geboren in 1928 en overleden op 22 mei 2017. 

  Hij werd missionaris van scheut in 1949. 

  Hij was missionaris in Congo tussen 1956 en 1990. 

  In 2008 ging hij op rust in een rusthuis in Torhout. 

  De uitvaartplechtigheid zal plaats hebben op
  zaterdag 27 mei 2017 om 10.30 u. in de decanale Sint-Pieterskerk, Markt, te Torhout.

  pater De Mey.JPG

 • Met de waterbus naar Gent

  Alle gemeentebesturen van het Meetjesland tekenden vorige week een engagement om samen werk te maken van het klimaat. We werken hiervoor samen met Veneco. 

  Mobiliteit is hierin een belangrijke speler. 

  Ik heb aan Veneco gevraagd om het volgende idee te onderzoeken. 

  Is het mogelijk om vanuit Hansbeke (de kant van de verloren brug) een waterbus in te leggen. De waterbus zou via Hansbeke, Zomergem, Lovendegem naar Gent varen. Op de boot kunnen er ook fietsen meegenomen worden. 

  Dit kan een milieuvriendelijk alternatief zijn om de file te vermijden. Met het nieuwe mobiliteitsplan kan dit een alternatief zijn voor koning auto. 

  Er moet natuurlijk onderzocht worden of dit technisch kan, of dit financieel haalbaar is en of er tijdswinst kan gerealiseerd worden t.o.v. de gewone bussen. 

  De gewone bussen vanuit Eeklo richting Gent moeten immers ook aanschuiven op de N9 en staan daar ook dagelijks in de file. Een waterbus zal ook nooit de klassieke bus kunnen vervangen. 

 • Fusie of niet? Zeg je mening...

  Fusies tussen gemeenten zijn een actueel en veelbesproken thema. De Vlaamse overheid stimuleert gemeenten om te fusioneren met het oog op efficiënte en betaalbare dienstverlening.

  Onlangs werden gesprekken opgestart tussen Zomergem, Lovendegem en Waarschoot met het oog op een fusie van de drie gemeenten.

  Nog voor we hiermee een standpunt vast leggen met de gemeenteraad, willen we naar u luisteren, samen bouwen we immers dit dorp. We willen dit immers in alle openheid bespreken en iedereen bij betrekken. 

  Er liggen twee vragen voor: 

  1) Als er ooit een fusie komt zoals Vlaanderen wilt, vinden jullie dan het voorstel Lovendegem, Waarschoot, Zomergem goed? 

  2) Vinden jullie dat we nu moeten fusioneren zodat we zelf kunnen kiezen met wie we fusioneren? Of vinden jullie dat we moeten wachten tot Vlaanderen ons dit oplegt? 

  We bespreken dit op de gemeenteraad van 31 mei 2017, met alle politieke partijen. 

  Op 6 juni is de inspraakvergadering. 

  Daarna is er op 28  juni gemeenteraad waar we kijken welke beslissing het best is: intenser samenwerken of een fusie. 

  Als men kiest voor een fusie, dan is dit eind juni nog niet definitief. De Vlaamse Regering zegt dan dat je tussen 28 juni en 31 december een plan van aanpak moet uitwerken, het draagvlak moet onderzoeken... 

  Daarna moet je voor 31 december een definitieve beslissing nemen. 

  Elke inwoner van Zomergem is welkom om mee na te denken hierover, we nodigen je dan ook graag uit op een inspraakavond hierover.

  Welkom op dinsdag 6 juni om 20.00 u. in GC ’t Schaapstuk, Lt. Dobbelaerestraat 14c

 • De Lieve: als we moeten fusioneren, wat dan...

  Beste inwoners van Beke, Ronsele, Oostwinkel en Zomergem

   

   

  Vijf jaar terug werd ik uw burgemeester. Ondertussen hebben we veel kunnen realiseren. Ik deed dit niet alleen: ik kan rekenen op sterke schepenen en een sterke ploeg, maar ook op u.

  In Beke bijvoorbeeld zijn we volop bezig met de aanleg van een ontmoetingsplek. De inwoners hebben er zelf het plan getekend en ook bij de uitvoering van de werken staken ze een handje toe. Dit is hoe ik politiek zie: samen bouwen aan het warmste dorp.

   

  Toen we tijdens de grote vakantie overal huisbezoeken deden, hoorden we heel wat positieve zaken over onze realisaties. De schulden uit het verleden bouwden we ondertussen af van 12 naar zo’n 6,5 miljoen euro. Ook het burgemeesterrapport waar ik verkozen ben tot beste burgemeester van het Meetjesland deed deugd.

   

  Je kan dan zelfgenoegzaam achterover leunen, maar dat is mijn stijl niet. Ik wil samen met onze sterke ploeg verder stappen vooruit zetten en Zomergem voorbereiden op de toekomst.

   

  Het staat immers in de sterren geschreven dat Vlaanderen droomt van fusies. Je kan als kleine gemeente stil blijven wachten tot er een grote gemeente je opslorpt of je kan zoeken naar dorpen die dezelfde filosofie hebben. Dorpen waar het aangenaam wonen is en waar het gemeentebestuur dicht bij de mensen kan staan.

   

  Vandaar dat als we moeten fusioneren, de formule met Lovendegem, Waarschoot en Zomergem volgens ons de beste is. Voorlopig heeft dit project de naam ‘De Lieve’. Met dit voorstel kiezen we voor een positief project. 

   

  Wat mag je van CD&V Zomergem verwachten?

   

  Wij zullen keihard verder werken om ons ambitieus plan met Zomergem uit te voeren: als het van ons afhangt: vandaag, morgen en nog vele jaren.

   

  We zullen er ook voor zorgen dat Beke, Oostwinkel, Ronsele en Zomergem hun identiteit bewaren.  We blijven sterk inzetten op sport, kinderopvang, jeugdwerk, verenigingen, cultuur.

   

  We werkten een nota uit. In deze nota wordt gesteld dat een toekomstig samengaan van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem de meest aangewezen fusie is als we verplicht worden. We leggen dit in juni aan de gemeenteraden van de drie gemeenten twee scenario’s voor:

  • ofwel de fusie te realiseren tegen 1 januari 2019: maar dit moet natuurlijk nog lukken.
  • ofwel tijdens de komende legislatuur een verregaande administratieve versmelting van de diensten van de drie gemeenten op punt te stellen en op 1 januari 2025 overgaan tot een fusie (als Vlaanderen ons verplicht kunnen we dan zeggen dat we niet bij een stad willen, maar met ons drieën verder willen).

  We zullen jullie en de ganse bevolking van nabij betrekken bij de verdere stappen die nu zullen ondernomen worden. Jullie zijn aan het woord op 6 juni om 20 uur in het gemeenschapscentrum.

   

  Warme en lieve groeten,

   

  Uw gedreven burgemeester

   

  Tony Vermeire